Cała Polska czyta dzieciom

Opowiadanie „Szacunek, czyli udko kurczaka” z książki pt. „12 ważnych opowieści. Polscy autorzy o wartościach” czytał wicedyrektor szkoły p. Adam Lewandowski.

„Nauczanie wartości to najważniejsza rzecz, jaką możemy zrobić dla szczęścia dziecka" - Linda i Richard Eyre.

Tą myślą przewodnią kierujemy się podczas cyklicznych spotkań z uczniami w roku szkolnym 2017/2018 w ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom. Wybierając odpowiednią literaturę do głośnego czytania chcemy mówić o wartościach, bo uważamy, że system wartości moralnych jest najważniejszym kapitałem, w jaki powinniśmy wyposażyć dzieci. Podczas marcowych spotkań z klasą II a, III a, b, c dyskutowaliśmy miedzy innymi na temat szacunku, tolerancji, religii, pokoju. Punktem wyjścia było opowiadanie napisane przez Pawła Beręsewicza, autora książek dla dzieci i młodzieży. Nasi uczniowie mieli możliwość poznania osobiście tego ciekawego pisarza, gdyż w tym roku szkolnym uczestniczyli w jego autorskim spotkaniu w naszym Domu Kultury.

Uczniowie poznali historię Szamida, czeczeńskiego chłopca, który uciekając z kraju ogarniętego wojną znalazł schronienie w Polsce. Dzieci z wielką uwagą wysłuchały opowiadania pięknie przeczytanego przez pana wicedyrektora. Bardzo aktywnie uczestniczyły w dyskusji. Zastanawiały się, jak Szamid czułby się w naszej szkole i jakie mogą być jego dalsze losy. Uświadomiły sobie również ważną rzecz, że czasami zbyt szybko kogoś osądzamy.

Odpowiedzi dzieci zachwyciły nas swoją dojrzałością i wrażliwością na krzywdę innych. Cieszymy się, że do uczniów przemówiło opowiadanie Pawła Beręsewicza. Dziękujemy panu wicedyrektorowi, Adamowi Lewandowskiemu, za udział w akcji Cała Polska czyta dzieciom.

                                                                                      Galeria zdjęć                                         Sylwia Pasterska, Dominika Fijał