Uroczyste pasowanie na czytelnika uczniów klas I

We wtorek, 24 kwietnia miała miejsce uroczystość pasowania na czytelnika uczniów klas I . Jak co roku miała ona bardzo odświętny charakter. Uczniowie Koła Przyjaciół Biblioteki wraz z opiekunem przygotowali dla pierwszoklasistów wiele atrakcji. Zaprezentowano scenkę i wiersze związane z książką i jej poszanowaniem. Do dzieci przybyła Królowa Książka żaląca się na nieodpowiednie traktowanie przez niektórych czytelników. Uczniowie odgadywali zagadki i pomylone tytuły znanych bajek i wierszyków. Miłym akcentem było również wspólne zaśpiewanie piosenki pt. „Dziś w bibliotece wielka zabawa”. Kulminacyjnym momentem spotkania było złożenie przyrzeczenia. Najmłodsi czytelnicy przyrzekali Królowej Książce, że będą książki szanować i sumiennie wykonywać obowiązki czytelnika. Dużym przeżyciem dla każdego było pasowanie na Rycerzy Książki, którego dokonał wicedyrektor szkoły p. Adam Lewandowski. Na koniec uczniowie otrzymali zakładki do książki, cukierki ufundowane przez Radę Rodziców oraz pamiątkowe dyplomy złożone na ręce wychowawczyń.

Spotkanie upłynęło w bardzo miłej atmosferze. Cieszę się, że grono czytelników naszej biblioteki powiększyło się o 50 osób. Liczę na to, że będą często do niej zaglądać. Dziękuję serdecznie uczniom należącym do Koła Przyjaciół Biblioteki z klasy V b, V a i IV b za współtworzenie tej imprezy.

                                                                                              Galeria zdjęć                                                   Sylwia Pasterska