Zmiana formy opłaty za obiady

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców oraz działając w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa od 1 stycznia 2019 roku odpłatności za obiady dokonywane będą wyłącznie w formie przelewu na konto bankowe szkoły. Rodzice dzieci korzystających z obiadów zobowiązani są zapoznać się z nową procedurą opłat za obiady. Opłaty należy dokonać bezwzględnie od 1 do 10 dnia danego miesiąca. 

1. Procedura opłat za obiady w Zespole Szkół Publicznych w Kaliskach

2. Wzór wypełnienia blankietu wpłat